V plánu naší společnosti je realizace projektu:
„Inovace 2016 – Mlýn Perner“

Tento projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
(
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs).

Předmětem projektu je pořízení speciálního mlýna na mletí mouk, rekonstrukce nemovitosti, ve které se bude tento speciální mlýn nacházet, a spolupráce na vývoji s výzkumným subjektem VŠCHT v Praze.

Díky nově navrhované technologii je velká šance, že se výrobky z mouk stanou akceptovanou alternativou konvenčních pekařských, pečivárenských a těstárenských výrobků pro všechny věkové vrstvy populace. Tato nově navrhovaná technologie je univerzální, umožňuje zpracování širokého spektra obilovin, pseudoobilovin a dalších jádrovin a zrnin, čímž povede ke značnému rozšíření sortimentu celozrnných jednodruhových i směsných mouk.

Spolupráce s výzkumným subjektem zaručí vysokou úroveň odborné garance celého projektu a jakosti výsledných cereálních výrobků.

 

V plánu naší společnosti je realizace projektu:
„Mlýn Perner – Pořízení technologie 2016“

Tento projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
(
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs).

Realizace projektu zahrnuje pořízení balící linky, zásobníků na druhotnou surovinu, přístroje pro stanovení reologických vlastností (laboratorní přístroj) a pojízdné prodejny.

Cílem projektu je maximální zefektivnění výrobního procesu, zvýšení produktivity práce, navýšení kapacitních možností a upevnění a posílení pozice firmy na trhu s masnými a potravinářskými produkty a tím i udržitelnosti stávajících pracovních míst. Projekt umožní společnosti zrealizovat definované cíle růstu a dalšího rozvoje s dopadem na postavení společnosti na trhu.